+90 342 215 33 63 info@t-ofisdanismanlik.com

T-Ofis Çevre Danışmanlık ve Mühendislik Hizmetleri

T-ofis tesislerin çevre mevzuatında yer alan çevre izin ve lisans süreçlerinin takibi, çevresel yatırımların yönlendirilmesi, mevzuat hakkında görüş oluşturulması, atık işletme lisansları ve uygulamaları konusunda danışmanlık  ve  emisyon, hava kalitesi, gürültü ölçümleri ile mevzuata uygunluk raporların hazırlanması konularında ilgili kurum ve kuruluşlara hizmet vermek amacıyla kurulmuştur.

21.11.2008 Tarih ve 27061 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevre Denetimi Yönetmeliği Madde 6   “denetime tabi tesis veya faaliyetler  en az üç çevre görevlisinden oluşan çevre yönetim birimi kurmak ve/veya çevre görevlisi çalıştırmak veya Bakanlıkça yetkilendirilmiş firmalardan bu amaçla çevre yönetim hizmeti satın almakla yükümlüdür” gereğince Bakanlık tarafından verilen yetkiler kapsamında, ilgili firmalara  tüm hizmetler sağlamaktadır.

Firmamız, bünyesinde yer alan proje birimi ile Avrupa Birliği hibe programlarına teklif dosyası hazırlama ve gerekli bütün işlemlerin takibi konusunda  tecrübeli kadrosu ile 2009 yılından bu yana sektörde faaliyet göstermektedir.